LÀM VIỆC TẠI TẬP ĐOÀN NGUYỄN HOÀNG

LÀM VIỆC TẠI iSCHOOL

01/03/2018

Giáo viên Thể dục (bóng rổ, bơi lội, võ,...)

TP. Hà Tỉnh, Lương: từ 5 triệu - 10 triệu

01/03/2018

Giáo viên Kỹ năng sống

TP. Hà Tĩnh, Lương: từ 5 triệu - 10 triệu

01/03/2018

Chuyên viên Tư vấn Học đường

TP. Hà Tĩnh, Lương: 5 - 10 triệu

01/03/2018

Trưởng bộ phận Tư vấn Tuyển sinh (TPB TVTS)

TP. Hà Tĩnh, Lương: từ 6 triệu - 10 triệu

09/04/2018

Native English Teacher Recruitment

Working place: Ha Tinh

01/03/2018

International Program Manager

Working place: Ha Tinh

01/03/2018

Giáo viên Tiểu học

TP. Hà Tĩnh, Lương từ: 5- 8 triệu

01/03/2018

Giáo viên Trung học Phổ thông: Toán, Anh văn, Sinh học....

TP. Hà Tĩnh, Lương từ: 5 - 10 triệu

dang ky tham quan iSchool