LÀM VIỆC TẠI iSCHOOL

04/04/2017

Giáo viên Trung học Phổ thông: Toán, Anh văn, Sinh học....

Phan Rang - Ninh Thuận, Lương từ: 5 - 10 triệu

04/04/2017

Giáo viên Trung học Cơ sỏ: Toán, Lý, Anh, Văn....

Phan Rang - Ninh Thuận, Lương từ: 5 - 10 triệu

04/04/2017

Giáo viên Tiểu học

Phan Rang - Ninh Thuận, Lương từ: 5- 8 triệu

04/04/2017

Hiệu phó Chuyên môn Mầm non

Phan Rang - Ninh Thuận, Lương: 9-18 triệu

04/04/2017

Nhân viên Cấp dưỡng

Phan Rang - Ninh Thuận, Lương: từ 4 triệu - 8 triệu

04/04/2017

Hiệu trưởng Mầm non

Phan Rang - Ninh Thuận, Lương: từ 10 triệu - 20 triệu

04/04/2017

Nhân viên Y tế

Phan Rang - Ninh Thuận, Lương: từ 4-7 triệu/tháng

04/04/2017

Giáo viên Mầm non

Phan Rang _Ninh Thuận, Lương: từ 4 triệu - 8 triệu

dang ky tham quan iSchool