LÀM VIỆC TẠI iSCHOOL

01/01/1970

Nhân viên Cấp dưỡng

Trà Vinh, Lương: từ 4-6 triệu/tháng

10/04/2018

Giáo viên Trung học Phổ thông: Toán, Anh văn, Sinh học....

Trà Vinh, Lương từ: 5 - 10 triệu

10/04/2018

Chuyên viên Tư vấn Học đường

Trà Vinh, Lương: 5 - 10 triệu

10/04/2018

Giáo viên Kỹ năng sống

Trà Vinh, Lương: từ 5 triệu - 10 triệu

10/04/2018

Nhân viên Y tế

Trà Vinh, Lương: từ 4-7 triệu/tháng

10/04/2018

Nhân viên IT

Trà Vinh, Lương: từ 5-7 triệu/tháng

10/04/2018

Native English Teacher Recruitment

Working place: Tra Vinh

10/04/2018

Giáo viên Tiểu học

Trà Vinh, Lương từ: 5- 8 triệu

dang ky tham quan iSchool