LÀM VIỆC TẠI TẬP ĐOÀN NGUYỄN HOÀNG

LÀM VIỆC TẠI iSCHOOL

05/09/2018

Nhân viên Kế toán (NVKT)

Huế, Lương thương lượng

05/09/2018

Hiệu phó Quản trị Mầm non

Huế; Lương thương lượng

05/09/2018

Giáo viên Thể dục (bóng rổ, bơi lội, võ,...)

Huế, Lương thương lượng

05/09/2018

Tư vấn Tuyển sinh (TVTS)

Huế, Lương thương lượng

05/09/2018

Giáo viên Mỹ thuật

Huế, Lương thương lượng

05/09/2018

Nhân viên IT

Huế, Lương thương lượng

05/09/2018

Nhân viên Y tế

Huế, Lương thương lượng

dang ky tham quan iSchool