Chương trình Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT)

Bộ môn ICT (viết tắt của cụm từ Information