Triết lý - Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Triết lý giáo dục

Hệ thống giáo dục iSchool xác định triết lý với 3 nội dung:

Nhân bản: 

Triết lý Nhân bản đối với hệ thống giáo dục iSchool được thể hiện qua việc xác định vị thế quan trọng của con người. Tất các các hoạt động giáo dục nhằm vào mục tiêu phát triển hài hoà, và tối đa năng lực tiềm ẩn bên trong con người. Các giá trị cốt lõi cổ vũ cho tính nhân văn, lòng vị tha, kích thích lòng hướng thượng; cổ vũ sự sáng tạo, tôn trọng tính khác biệt, quan điểm của mỗi cá nhân… Với triết lý nhân bản, iSchool tạo ra môi trường giáo dục thân thiện, nhân văn, tôn trọng người học, tôn trọng quyền bình đẳng, mưu cầu hạnh phúc và quyền được học tập, phát triển như nhau.


Khai phóng: 

Triết lý khai phóng thể hiện tính Hội nhập quốc tế trong hệ thống giáo dục iSchool. Ngoài kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trên thế giới, học sinh iSchool được giáo dục năng lực hội nhập như kỹ năng, giá trị sống, thái độ có trách nhiệm đối với cộng đồng, tổ quốc và toàn cầu. Đặc biệt, chú trọng giáo dục nhân cách theo những giá trị cốt lõi được UNESCO công nhận.

Toàn diện: 

Giáo dục toàn diện được thể hiện giáo dục hướng vào việc phát triển toàn diện mỗi cá nhân theo bản tính tự nhiên của mỗi người và theo những quy luật phát triển tự nhiên cả về thể chất lẫn tâm lý. Nhân cách và khả năng riêng của học sinh được lưu ý đúng mức. Cung cấp cho học sinh đầy đủ thông tin và dữ kiện để học sinh phán đoán, lựa chọn; không che giấu thông tin hay chỉ cung cấp những thông tin chọn lọc thiếu trung thực theo một chủ trương, hướng đi định sẵn nào. 

Giáo dục toàn diện nhằm hướng tới 1 con người phát triển tự nhiên, có trí tuệ, sức khoẻ, tinh thần, kỹ năng và sự nhân văn.Từ đó định hướng giáo dục iSchool theo hướng: 

Chương trình giáo dục iSchool theo hướng:  phát triển tự nhiên, tập trung vào phát triển con người toàn diện, hướng đến những năng lực nền tảng, giao lưu quốc tế phong phú, nhằm bồi dưỡng những công dân có khả năng thích nghi với mọi môi trường học tập và làm việc.

iSchool tôn trọng, khơi dậy tiềm năng và khích lệ sự phát triển từng cá nhân, định hướng cho học sinh thông qua chương trình giáo dục nhân cách và cổ vũ việc thực hành 6 giá trị cốt lõi của hệ thống trong tất cả các hoạt động dạy và học trong nhà trường.

Định hướng cho học sinh phát triển, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở thích và đúng xu thế phát triển của xã hội.


Tầm nhìn 

iSchool phấn đấu trở thành Hệ thống trường bán trú liên cấp từ bậc mầm non đến phổ thông đạt chuẩn trường Hội nhập Quốc tế - nơi phát triển cho học sinh những năng lực nền tảng và những giá trị sống, kỹ năng sống để có thể thích nghi, thành công trong mọi môi trường học tập, làm việc trong nước và quốc tế.


Sứ mệnh:

   - iSchool đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam chuẩn nhân cách, vững kiến thức, giàu kỹ năng; năng động, sáng tạo, có năng lực nền tảng vững chắc để có thể tự học suốt đời và sẵn sàng phục vụ xã hội. 

   - Định hướng cho học sinh phát triển, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở thích và đúng xu thế phát triển của xã hội.

 

06 giá trị cốt lõi của iSchool:


Hệ thống giáo dục iSchool xác định triết lý với 3 nội dung:

Nhân bản:  

Triết lý nhân bản chủ trương xác định địa vị quan trọng nhất của con người; lấy con người làm gốc, lấy cuộc sống của con người trong cuộc đời này làm căn bản; xem con người như một cứu cánh chứ không phải như một phương tiện hay công cụ phục vụ cho mục tiêu của bất cứ cá nhân, đảng phái, hay tổ chức nào khác. Triết lý nhân bản chấp nhận có sự khác biệt giữa các cá nhân, nhưng không chấp nhận việc sử dụng sự khác biệt đó để đánh giá con người, và không chấp nhận sự kỳ thị hay phân biệt giàu nghèo, địa phương, tôn giáo, chủng tộc... Với triết lý nhân bản, mọi người có giá trị như nhau và đều có quyền được hưởng những cơ hội đồng đều về giáo dục.

Khai phóng:  

Tính khai phóng có đặc tính hội nhập. Trong đó, giáo dục phải mở rộng, tiếp nhận những kiến thức khoa học kỹ thuật tân tiến trên thế giới, tiếp nhận tinh thần dân chủ, phát triển xã hội, giá trị văn hóa nhân loại để góp phần vào việc hiện đại hóa quốc gia và xã hội, làm cho xã hội tiến bộ tiếp cận với văn minh thế giới. Giáo dục hội nhập nhằm giúp cho người học được trang bị đầy đủ kỹ năng để tham gia vào việc học, lao động và chung sống toàn cầu.

Toàn diện:  

Giáo dục toàn diện được thể hiện giáo dục hướng vào việc phát triển toàn diện mỗi cá nhân theo bản tính tự nhiên của mỗi người và theo những quy luật phát triển tự nhiên cả về thể chất lẫn tâm lý. Nhân cách và khả năng riêng của học sinh được lưu ý đúng mức. Cung cấp cho học sinh đầy đủ thông tin và dữ kiện để học sinh phán đoán, lựa chọn; không che giấu thông tin hay chỉ cung cấp những thông tin chọn lọc thiếu trung thực theo một chủ trương, hướng đi định sẵn nào.

Giáo dục toàn diện nhằm hướng tới 1 con người phát triển tự nhiên, có trí tuệ, sức khoẻ, tinh thần, kỹ năng và sự nhân văn.

dang ky tham quan iSchool