23/11/2018

iSchool Hà Tĩnh - iSchool Ha Tinh in my heart

Phụ huynh Trần Thị Thùy Lê (Học sinh Nguyễn Trần Trường Giang và Nguyễn Trần Trường Nhân, lớp 1A5) #iSchoolHaTinhinmyheart #iSchool #NguyenTranTruongGiang #NguyenTranTruongNhan #Lop1A5 Ngày con vào lớp 1! Ngày con vào...

23/11/2018

iSchool Hà Tĩnh - iSchool Ha Tinh in my heart

Phụ huynh Thái Thị Thúy Huyền (Học sinh Mai Tùng Lâm, lớp 5A4) #iSchoolHaTinhinmyheart #iSchool #MaiTungLam #Lop2A4 iSchool trong mắt bạn nhỏ của tôi! Ngày đầu tiên tới Trường Hội nhập Quốc tế iSchool của bạn nhỏ...

23/11/2018

iSchool Hà Tĩnh - iSchool Ha Tinh in my heart

Phụ huynh Thái Thị Thúy Huyền (Học sinh Mai Anh Dũng, lớp 7A1) #iSchoolHaTinhinmyheart #iSchool #MaiAnhDung #Lop7A1 Cảm xúc mang tên iSchool… Tôi chắc chắn một điều rằng, không có người mẹ nào là...

23/11/2018

iSchool Hà Tĩnh - iSchool Ha Tinh in my heart

Phụ huynh Đặng Thị Thanh (Học sinh Trần Đức Phú, lớp 5A1) #iSchoolHaTinhinmyheart #iSchool #TranDucPhu #Lop5A1 Khi viết những dòng chữ này, tôi không nghĩ mình đang tham gia một bài thi đơn thuần, mà sâu xa...

23/11/2018

iSchool Hà Tĩnh - iSchool Ha Tinh in my heart

Phụ huynh Ngô Anh Quỳnh (Học sinh Cù Gia Huy, lớp 2A4) #iSchoolHaTinhinmyheart #iSchool #CuGiaHuy #Lop 2A4 MÁI TRƯỜNG MƠ ƯỚC! Giữa cuộc sống bộn bề công việc với bao vất vả lo toan, nhiều khi thèm một chút thời gian...

dang ky tham quan iSchool