1800 6030

Khánh thành trường Mầm non Quốc tế iSchool Hà Tĩnh

Trường Mầm non Quốc tế iSchool Hà Tĩnh do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Học đường Quốc tế (iSchool) thuộc Tập đoàn Nguyễn Hoàng đầu tư xây dựng. Sau gần nửa năm khẩn trương thi công,...