1800 6030

iSchool Long Xuyên: Lễ sơ kết học kỳ I

Nhìn lại học kỳ vừa qua, đó là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng là đủ để thầy và trò trường iSchool Long Xuyên ra sức thi đua, nỗ lực hết mình để đạt được những kết quả như mong...