1800 6030

iSchool Sóc Trăng "cháy" hết mình tại iSchool Mekong Festival

Ngày 26, 27/03/2016, trường iSchool Sóc Trăng đã tham dự ngày hội Tây Nam Bộ  - iSchool Mekong Festival tại trường iSchool Long An (Bến Lức – Long An). Ngày hội là sự quy tụ của gần 500 học sinh, giáo viên của các trường trong hệ thống...