iSchool Quy Nhơn với Hội trại Xuân Ất Mùi 2015

Được sự đồng ý của công ty iSchool, của BGH nhà trường, tuổi trẻ trường iSchool Quy Nhơn tổ chức buổi sinh hoạt tập thể lớn bằng hình thức Hội trại với chủ đề “Hội trại Xuân Ất Mùi” (hội trại là một hoạt động lớn nằm trong kế hoạch chung của công...