1800 6030

Vui học tiếng Anh cùng CLB Tiếng Anh iSchool Long An

CLB Tiếng Anh của trường iSchool Long An sinh hoạt buổi đầu tiên của năm học 2016 - 2017 vào ngày 16/09/2016 với sự tham dự của đông đảo thành viên CLB, các thầy cô trong Ban cố vấn và Ban chủ...