iSchool Hà Tĩnh: Trải nghiệm chuyên đề Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh

Nhằm giáo dục, nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là dân ca ví dặm, đồng thời bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, khối TH, THCS & THPT iSchool Hà Tĩnh tổ chức chuyên đề Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh cho học sinh khối 7.

Tại buổi trải nghiệm, các em được: Thưởng thức các tiết mục do CLB Dân ca ví dặm phường Tân Giang biểu diễn; Hỏi - đáp về dân ca ví dặm; Tập một vài làn điệu dân ca; Biểu diễn một bài dân ca ví dặm. 

Thông qua buổi trải nghiệm, giúp học sinh: Hiểu hơn về nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị to lớn của dân ca ví dặm - di sản văn hóa thế giới của quê hương Hà Tĩnh; Củng cố và mở rộng kiến thức về ca dao dân ca; Phát triển một số năng lực (năng lực làm chủ và phát triển bản thân; năng lực xã hội); Rèn luyện kĩ năng giao tiếp, hợp tác, làm việc nhóm, khẳng định được vai trò của bản thân trong hoạt động tập thể.

Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh


dang ky tham quan iSchool