Đại hội Đại biểu Cha mẹ học sinh năm học 2019-2020 trường iSchool Long An

Sáng ngày 15/9, tại trường iSchool Long An, phụ huynh học sinh đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với GVCN về những vấn đề xung quanh việc học tập và thống nhất về các chỉ tiêu sẽ hoàn thành trong năm học 2019-2020.

    Ngày 15/09/2019, tại trường iSchool Long An, phụ huynh học sinh đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với GVCN về những vấn đề xung quanh việc học tập và thống nhất về các chỉ tiêu sẽ hoàn thành trong năm học 2019-2020 thông qua Đại hội Cha mẹ học sinh năm học 2019 - 2020.

Phụ huynh học sinh tại lớp 11A2

    Tại cuộc họp, quý phụ huynh đã được nghe thông báo về tình hình học tập của các lớp, các quy định về đồng phục, giờ giấc và các mục tiêu chung mà lớp đề ra để đạt được trong năm 2019-2020.

    Để tạo nên sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa gia đình và nhà trường, các lớp tiến hành bầu ra Chi hội trưởng và Chi hội phó để đại diện quý phụ huynh học sinh của lớp tham gia Đại hội Đại biểu cha mẹ học sinh năm học 2019-2020 diễn ra tại Hội trường ngay sau đó.

Đại hội Đại biểu cha mẹ học sinh năm học 2019-2020 tại hội trường trường iSchool Long An

  Đại hội đã bầu ra Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm 19 đại biểu và đã bầu ông Phan Thanh Nghiêm tiếp tục giữ chức vụ Trường Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ông Phan Thanh Nghiêm (bên trái) được bầu làm Trưởng Ban đại diện CMHS năm học 2019 - 2020

Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2019-2020.

iSchool Long An

dang ky tham quan iSchool