iSchool Long An tổ chức Đại hội Cha mẹ học sinh năm học 2018 – 2019

       Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Long An tổ chức Đại hội Cha mẹ học sinh năm học 2018 – 2019 vào sáng ngày 09/09/2018.

         Để tổng kết năm học 2017 – 2018 và thông qua kế hoạch hoạt động của hội cha mẹ học sinh năm học 2018 – 2019, trường Hội nhập Quốc tế iSchool Long An tổ chức Đại hội Cha mẹ học sinh năm học 2018 – 2019 vào sáng ngày 09/09/2018.

         Phần đầu, PHHS tham gia bầu chọn chi hội trưởng các lớp do giáo viên chủ nhiệm từng lớp chủ trì. Giáo viên chủ nhiệm tổng kết các hoạt động của năm học 2017 – 2018 và triển khai kế hoạch hoạt động của lớp năm học 2018 – 2019.

 

 

Hội nghị Cha mẹ học sinh lớp 6A1

  

Hội nghị Cha mẹ học sinh lớp 10A2

  

Thầy Nguyễn Trọng Chí – Hiệu trưởng nhà trường  - tham dự hội nghị và trao đổi với PHHS lớp 10A1.

         Trong Hội nghị, nhiều Phụ huynh cũng có những đóng góp ý kiến và biểu quyết chung về các hoạt động phong trào - học tập cho học sinh.

 

Phụ huynh học sinh lớp 3A1 đóng góp ý kiến với nhà trường


       Sau đó PHHS sẽ thống nhất và bầu ra 1 chi hội trưởng và 1 chi hội phó để phụ trách và điều hành các hoạt động của Hội Cha mẹ học sinh lớp.

 

       Phần hai: PHHS trong ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp về dự Hội nghị đại biểu cha mẹ học sinh toàn trường tại hội trường. Hội nghị thống nhất bầu ra chủ tịch đoàn để điều hành hội nghị và ban thư ký để ghi biên bản và các đóng góp ý kiến của đại biểu hội nghị. Theo đó, chủ tịch đoàn gồm các ông :

       - Ông Phan Thanh Nghiêm - Trưởng ban Đại diện Cha mẹ học sinh.

       - Ông Châu Văn Tuấn – Phó ban Đại diện Cha mẹ học sinh.

       - Ông Nguyễn Trọng Chí - Hiệu trưởng nhà trường.

       Thư ký hội nghị gồm:

       - Bà Phùng Dương Hạnh – Giáo viên iSchool Long An.

       - Bà Nguyễn Thị Phương Linh - NV Văn thư

      Đầu tiên, ông Nguyễn Trọng Chí - Hiệu trưởng nhà trường -  báo cáo kết quả đạt được trong năm 2017 – 2018 và các chỉ tiêu năm học 2018 – 2019.

 

Thầy Nguyễn Trọng Chí - Hiệu trưởng – báo cáo tại hội nghị.


        Ông Phan Thanh Nghiêm – Trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2017-2018 – báo cáo tổng kết công tác Hội  năm học vừa qua, Ban đại diện cha mẹ học sinh luôn là cánh tay đắt lực của nhà trường trong các hoạt động học tập, sinh hoạt, ngoại khóa và rèn nhân cách của học sinh. Ban đại diện luôn kịp thời tham mưu và hỗ trợ nhà trường để tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh học tập. 

  

Ông Phan Thanh Nghiêm - Trưởng ban đại diện Cha mẹ học sinh -

báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Cha mẹ học sinh năm học 2017 – 2018

         Sau khi trình bày báo cáo tổng kết và phương hướng hội Cha mẹ học sinh 2018-2019,

        Ban đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2017 – 2018 tuyên bố mãn nhiệm kỳ.

        Hội nghị bầu chọn ra 16 ông bà vào Ban thường trực hội Cha mẹ học sinh năm học 2018 – 2019.

        Ông Phan Thanh Nghiêm – trưởng ban Đại diện Cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2017 – 2018 tiếp tục được tín nhiệm vào vị trí Trưởng ban đại diện hội Cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2018 - 2019.

 

 

Ban Đại diện Hội Cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2018 -2019 ra mắt hội nghị.

         Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2018 – 2019 ra mắt hội nghị và hứa tiếp tục điều hành hoạt động của Hội cha mẹ học sinh một cách tốt nhất, phối hợp với nhà trường một cách hiệu quả nhất, mang về cho học sinh những lợi ích tối đa nhất.

 

        Hội nghị đại biểu cha mẹ học sinh năm học 2018 – 2019 góp phần cùng nhà trường chăm lo phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh.

Mộng Linh

dang ky tham quan iSchool