iSchooler Long An thử sức làm đèn học mini

Bộ môn Vật lý trường Hội nhập Quốc tế iSchool Long An tổ chức hoạt động “Làm đèn học mini bằng que kem” cho học sinh khối 7.

        Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và giúp học sinh trải nghiệm sáng tạo trong học tập, giáo viên bộ môn Vật lý trường Hội nhập Quốc tế iSchool Long An tổ chức hoạt động “Làm đèn học mini bằng que kem” cho học sinh khối 7.

        Mục tiêu của hoạt động là nhầm giúp học sinh làm quen với kiến thức dòng điện và nguồn điện trong chương trình vật lý lớp 7. Từ đó học sinh ứng dụng các kiến thức này và dùng các vật dụng, dụng cụ như que kem, khoan, mỏ hàn, súng bắn keo để thực hiện một chiếc đèn học để bàn mini. Đây cũng là một hoạt động giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của học sinh thông qua việc sử dụng các phế liệu như que kem, chai nhựa… để thực hiện một sản phẩm hữu dụng trong đời sống hàng ngày.

        Mỗi lớp của khối 7 chia thành nhiều đội. Mỗi đội gồm ba thành viên. Từ các kiến thức mà giáo viên cung cấp, với các vật dụng, dụng cụ đã chuẩn bị, các nhóm thực hiện một chiếc đèn học theo yêu cầu về nguyên tắc dòng điện, nguồn điện và sáng tạo với những kiểu dáng riêng. Mỗi chiếc đèn đều có điểm chung là gồm có mạch, đèn, dây điện, điện trở, công tắt. Mỗi đội tự sáng tạo kiểu dáng riêng cho lồng đèn của đội mình.

Các nhóm thực hiện làm lồng đèn

        Sau 60 phút thực hiện, các đội hoàn thiện sản phẩm. Tất cả các đèn đều vận hành được và thể hiện sự sáng tạo, nét độc đáo riêng của từng nhóm. Ban tổ chức sẽ chấm điểm, tổ chức bình chọn và công bố kết quả hoạt động này trong tuần sau.

Một số lồng đèn hoàn thiện

Xem thêm hình ảnh của hoạt động tại đây.

Huyền Trâm

dang ky tham quan iSchool