Lễ khánh thành trường iSchool Quảng Trị: “Cảm xúc - Đặc sắc - Ấn tượng”

Quảng Trị, ngày 06 tháng 04 năm 2019, Hệ thống trường Hội nhập iSchool, một thành viên của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG), đã tổ chức Lễ khánh thành cơ sở thứ 13 – Trường iSchool Quảng Trị, tại đường Hùng Vương, Khu phố Lai Phước, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Buổi lễ thu hút