iSchool Rạch Giá: Gửi gấm yêu thương qua cuộc thi làm thiệp mừng ngày 8-3

Hàng năm, cứ đến ngày Quốc Tế phụ nữ mùng 8/3, mỗi người lại có một cách riêng để gửi đến những người phụ nữ thân yêu, những người bà, người mẹ, người chị và những cô giáo những điều tốt đẹp nhất. Còn đối với các em trường iSchool Rạch Giá chọn cho mình cách tặng quà ý nghĩa nhất đó là tự tay làm thiệp tặng mẹ và cô. Các em học sinh trường iSchool Rach Giá đang nôn nao chuẩn bị cho cuộc thi làm thiệp để tặng mẹ và cô trong ngày 08-3.  Cuộc thi diễn ra vào lúc 9h50 ngày 03/3/2018, các em rất mong chờ khoảnh khắc được trao tận tay món quà vô cùng ý nghĩa này cho mẹ và cô giáo thân yêu của mình. Không khí cuộc thi diễn ra lan tỏa sự ấm áp khắp căn phòng, sự ấm áp của lòng chân thành, của sự thương yêu mà các em gửi gấm trong từng nét chữ trong từng nhành hoa.  Sau đây là một số hình ảnh trong cuộc thi và các tác phẩm của các em:

Hàng năm, cứ đến ngày Quốc Tế phụ nữ mùng 8/3, mỗi người lại có một cách riêng để gửi đến những người phụ nữ thân yêu, những người bà, người mẹ, người chị và những cô giáo những điều tốt đẹp nhất. Còn đối với các em trường iSchool Rạch Giá chọn cho mình cách tặng quà ý nghĩa nhất đó là tự tay làm thiệp tặng mẹ và cô. Các em học sinh trường iSchool Rach Giá đang nôn nao chuẩn bị cho cuộc thi làm thiệp để tặng mẹ và cô trong ngày 08-3. 

Cuộc thi diễn ra vào lúc 9h50 ngày 03/3/2018, các em rất mong chờ khoảnh khắc được trao tận tay món quà vô cùng ý nghĩa này cho mẹ và cô giáo thân yêu của mình. Không khí cuộc thi diễn ra lan tỏa sự ấm áp khắp căn phòng, sự ấm áp của lòng chân thành, của sự thương yêu mà các em gửi gấm trong từng nét chữ trong từng nhành hoa. 

Sau đây là một số hình ảnh trong cuộc thi và các tác phẩm của các em:

Hàng năm, cứ đến ngày Quốc Tế phụ nữ mùng 8/3, mỗi người lại có một cách riêng để gửi đến những người phụ nữ thân yêu, những người bà, người mẹ, người chị và những cô giáo những điều tốt đẹp nhất. Còn đối với các em trường iSchool Rạch Giá chọn cho mình cách tặng quà ý nghĩa nhất đó là tự tay làm thiệp tặng mẹ và cô. Các em học sinh trường iSchool Rach Giá đang nôn nao chuẩn bị cho cuộc thi làm thiệp để tặng mẹ và cô trong ngày 08-3.   Cuộc thi diễn ra vào lúc 9h50 ngày 03/3/2018, các em rất mong chờ khoảnh khắc được trao tận tay món quà vô cùng ý nghĩa này cho mẹ và cô giáo thân yêu của mình. Không khí cuộc thi diễn ra lan tỏa sự ấm áp khắp căn phòng, sự ấm áp của lòng chân thành, của sự thương yêu mà các em gửi gấm trong từng nét chữ trong từng nhành hoa.   Sau đây là một số hình ảnh trong cuộc thi và các tác phẩm của các em:

lam thiep

Các em chuẩn bị làm thiệp tặng mẹ

lam thiep

lam thiep

ngay 8-3

ngay 8-3

ngay 8-3

Hàng năm, cứ đến ngày Quốc Tế phụ nữ mùng 8/3, mỗi người lại có một cách riêng để gửi đến những người phụ nữ thân yêu, những người bà, người mẹ, người chị và những cô giáo những điều tốt đẹp nhất. Còn đối với các em trường iSchool Rạch Giá chọn cho mình cách tặng quà ý nghĩa nhất đó là tự tay làm thiệp tặng mẹ và cô. Các em học sinh trường iSchool Rach Giá đang nôn nao chuẩn bị cho cuộc thi làm thiệp để tặng mẹ và cô trong ngày 8-3. 
Cuộc thi diễn ra vào lúc 9h50 ngày 3/3/2018, các em rất mong chờ khoảnh khắc được trao tận tay món quà vô cùng ý nghĩa này cho mẹ và cô giáo thân yêu của mình. Không khí cuộc thi diễn ra lan tỏa sự ấm áp khắp căn phòng, sự ấm áp của lòng chân thành, của sự thương yêu mà các em gửi gấm trong từng nét chữ trong từng nhành hoa. 
Sau đây là một số hình ảnh trong cuộc thi và các tác phẩm của các em:

iSchool Rạch Giá là nơi các em được thỏa sức sáng tạo , trải nghiệm và là nơi để các em gửi trọn tình thương yêu đến phụ huynh của mình. Mỗi ngày các em càng được trưởng thành trong môi trường học tập tại iSchool. 

iSchool Rạch Giá

dang ky tham quan iSchool