iSchool Rạch Giá: Học tập trải nghiệm thực tế liên môn Hóa - Sinh - Công nghệ

Nhằm trang bị và rèn luyện cho học sinh phổ thông những kỹ năng quan trọng như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng viết bái cáo, thuyết trình và quan trọng hơn là tham gia các tiết học dự án để làm nghiên cứu khoa học cấp trường. Sáng ngày 3 tháng 11 năm 2017, tổ tự nhiên đã thực hiện dạy học dự án liên môn "Hóa - Sinh - Công nghệ" dưới hình thức tổ chức cho học sinh đi thực tế tại Trại thực nghiệm khoa học Mong Thọ, Rạch Giá, Kiên Giang.

Học sinh có mặt đúng giờ tại trại thực nghiệm khoa học và công nghệ

Giáo viên hướng dẫn học sinh ra vườn ươm quan sát

Nhân viên tại trại đang giải đáp và cung cấp thông tin cho học sinh

Mục đích của chuyến đi không chỉ giúp cho học sinh liên hệ thực tế kiến thức bộ môn đã được thầy cô giảng dạy, mà còn giúp học sinh thu thập thông tin, tìm hiểu thực tế, rút kinh nghiệm và hoàn thành bài báo cáo của lớp mình. Các em học sinh phải khai thác, xử lý thông tin, cùng nhau thảo luận làm việc nhóm để hoàn thành bài báo cáo tốt nhất.

Thí nghiệm mẫu thực tế

Học sinh tham quan thực tế và ghi chép số liệu

Chụp hình lưu niệm trước khi kết thúc bài học

Học tập trải nghiệm thực tế, lý thuyết phải gắn với thực hành, phải được ứng dụng vào cuộc sống... đó cũng chính là những phương pháp, hình thức tổ chức dạy học mà iSchool Rạch Giá đang vận dụng để học sinh của chúng ta nhằm giúp học sinh hình thành những năng lực học tập và kỹ năng tốt nhất ngay khi ngồi trên ghế nhà trường.

iSchool Rạch Giá

dang ky tham quan iSchool