09/03/2020

GIÁO DỤC TRẺ HOÀN THIỆN CÙNG 4 QUY TẮC KỶ LUẬT TÍCH CỰC 

Kỷ luật tích cực là một mô hình kỷ luật tập trung vào các khía cạnh tích cực của hành vi. Với kỷ luật tích cực, người chăm sóc và các nhà giáo dục có...

07/03/2020

NGHỊCH CẢNH THÁCH THỨC GIÁO DỤC: CƠ HỘI ĐỂ TRƯỞNG THÀNH TRONG MÙA DỊCH

Thật may mắn khi chúng ta đã có những bước tiến tích cực so với thế giới trong việc nâng cao ý thức phòng chống lây nhiễm dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng. Tuy...

28/02/2020

LỜI NHẮN TỪ UNICEF: THÚC ĐẨY KỶ LUẬT TÍCH CỰC TRONG TRƯỜNG HỌC

UNICEF - Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (Nguồn: UNICEF Vietnam) Trong một chia sẻ về nghề giáo tại Việt Nam, bà Lesley Miller, Quyền trưởng Đại diện của UNICEF tại Việt Nam, đã đề cập đến việc bảo vệ trẻ em khỏi...

23/02/2020

CÔNG DÂN TOÀN CẦU: GIÁ TRỊ ĐỊNH DANH TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ

Trở thành công dân toàn cầu là nhu cầu và là xu hướng tất yếu của thế hệ trẻ Xuyên suốt lịch sử phát triển loài người, chúng ta luôn định hướng tổ chức thành các...

20/02/2020

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ITL: ĐỂ HỌC SINH LÀ TRỌNG TÂM CỦA NỀN GIÁO DỤC

Mục tiêu cao cả nhất của giáo dục trước là mang tới tri thức và thay đổi thế giới quan của người được giáo dục. Phương pháp ITL không chỉ giúp học sinh phát triển toàn diện thể chất...

dang ky tham quan iSchool