Chuyên viên Cơ sở vật chất

 

Mô tả công việc Quản lý cơ sở vật chất
- Đề xuất xây dựng quy chuẩn đầu tư cho hệ thống iSchool;
- Quản lý cơ sở vật chất của toàn hệ thống iSchool theo đúng quy định ban hành.
- Tiếp nhận và xử lý các thông tin đề xuất cơ sở vật chất của hệ thống iSchool;
-  Đề xuất các mô hình cơ sở vật chất phù hợp với định hướng phát triển của iSchool.
- Các công việc khác khi được phân công.
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Cao đẵng trở lên
- Kỹ năng sử dụng excel tốt
- Giới tính Nam, có thể đi công tác tỉnh.

Mô tả công việc:

  • Đề xuất xây dựng quy chuẩn đầu tư cho hệ thống iSchool.
  • Quản lý cơ sở vật chất của toàn hệ thống iSchool theo đúng quy định ban hành.
  • Tiếp nhận và xử lý các thông tin đề xuất cơ sở vật chất của hệ thống iSchool.
  • Đề xuất các mô hình cơ sở vật chất phù hợp với định hướng phát triển của iSchool.
  • Các công việc khác khi được phân công.

 

Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
  • Kỹ năng sử dụng excel tốt.
  • Giới tính Nam
  • Có thể đi công tác tỉnh.
dang ky tham quan iSchool