Chương trình Kỹ năng sống - Giá trị sống

Chương trình Giáo dục Kỹ năng sống - Giá trị sống được xây dựng bằng sự kết hợp nền tảng văn hóa Á Đông, giá trị nhân cách Việt và những giá trị để hội nhập thế giới.
Học sinh không chỉ được quan tâm phát triển trí lực, thể lực mà thông qua chương trình Kỹ năng sống – Giá trị sống, học sinh còn được học về cái đẹp, về nghệ thuật, về các giá trị đạo đức – xã hội, và đặc biệt quan trọng là về các kỹ năng giúp các em học tập hiệu quả và vượt qua các thử thách trong cuộc sống.
Ngoài ra, lồng ghép trong các hoạt động hàng ngày và trong chương trình Kỹ năng sống – Giá trị sống, học sinh còn được quan tâm phát triển trí tuệ cảm xúc và trí tuệ xã hội, giúp học sinh có một cuộc sống thăng bằng và hạnh phúc.

Chương trình Giáo dục Kỹ năng sống - Giá trị sống tại iSchool được xây dựng bằng sự kết hợp giữa nền tảng văn hóa Á Đông, giá trị nhân cách Việt và những giá trị để hội nhập thế giới.

 

- Học sinh không chỉ được quan tâm phát triển trí lực, thể lực mà thông qua chương trình Kỹ năng sống – Giá trị sống, học sinh còn được học về cái đẹp, về nghệ thuật, về các giá trị đạo đức – xã hội, và đặc biệt quan trọng là về các kỹ năng giúp các em học tập hiệu quả và vượt qua các thử thách trong cuộc sống.

 - iSchool chú trọng các kỹ năng tự phục vụ bản thân, kỹ năng bảo vệ bản thân, kỹ năng sống còn và các kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Mỗi bài học được xây dựng dựa trên lộ trình phát triển nhận thức, thể chất và tinh thần của trẻ từ cấp Mầm non đến cấp Phổ thông.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG SỐNG - GIÁ TRỊ SỐNG

dang ky tham quan iSchool