Chương trình Tiếng Anh theo chuẩn Cambridge (ESL)

Chương trình tiếng Anh tại iSchool được xây dựng theo chuẩn đầu ra Cambridge, do các chuyên gia nước ngoài biên soạn, nhằm cung cấp cho học sinh một nền tảng Anh ngữ toàn diện. Ngoài số tiết của Bộ GD&ĐT, Chương trình tiếng Anh tăng cường thêm 10 tiết/tuần với nhiều ưu điểm nổi trội:

Chương trình tiếng Anh tại iSchool được xây dựng theo chuẩn đầu ra Cambridge

Áp dụng phương pháp CLILL (Content Led Integrated Language Learning – Học ngôn ngữ tích hợp theo chủ đề/dự án). Học sinh được trải nghiệm tiếng Anh qua các chủ đề hấp dẫn về thế giới xung quanh: nông nghiệp, công nghiệp, mỹ thuật, lịch sử, tự nhiên và xã hội…
Học sinh luyện và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết căn bản, làm quen với các thuật ngữ toán và khoa học.
Học sinh Tiểu học được làm quen và luyện phát âm giọng chuẩn ngay từ nhỏ với Giáo viên bản ngữ, chiếm thời lượng từ 20 đến 40% chương trình tiếng Anh.
Học sinh phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết ở mức độ căn bản tương đương A2 theo khung chuẩn châu Âu - CEFR.
Kết thúc bậc Tiểu học, học sinh thi và đạt được chứng chỉ Young Learners English Tests: Flyers của Cambridge ở cuối lớp 5.
  • Áp dụng phương pháp CLILL (Content Led Integrated Language Learning – Học ngôn ngữ tích hợp theo chủ đề/dự án). Học sinh được trải nghiệm tiếng Anh qua các chủ đề hấp dẫn về thế giới xung quanh: nông nghiệp, công nghiệp, mỹ thuật, lịch sử, tự nhiên và xã hội…
  • Học sinh luyện và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết căn bản, tiếp cận với các thuật ngữ Toán và Khoa học.
  • Học sinh Tiểu học được làm quen và luyện phát âm giọng chuẩn ngay từ nhỏ với Giáo viên bản ngữ, chiếm thời lượng từ 20 đến 40% chương trình tiếng Anh.
  • Học sinh phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết ở mức độ căn bản tương đương A2 theo khung chuẩn châu Âu - CEFR.
  • Kết thúc bậc Tiểu học, học sinh thi và đạt được chứng chỉ Young Learners English Tests: Flyers của Cambridge ở cuối lớp 5.

dang ky tham quan iSchool