Chương trình Tiếng Việt (MOET)

Theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chú trọng môn Toán và Tiếng Việt, đảm bảo học sinh đọc thông, viết thạo và sử dụng thành thạo các phép tính cơ bản.
iSchool xây dựng chương trình bán trú 02 buổi/ngày, đảm bảo sự phát triển toàn diện cho học sinh thông qua các hoạt động thể dục thể thao, nghệ thuật, các hoạt động học tập kỹ năng lồng ghép trong các bài giảng kiến thức và các hoạt động học tập theo chủ đề, học theo dự án, v.v…
Đặc biệt, với mô hình “Lớp học không vách ngăn”, học sinh được trải nghiệm môi trường bên ngoài lớp học qua các chuyến tham quan dã ngoại, trải nghiệm sáng tạo; tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động khoa học; tham gia các hoạt động xã hội, v.vDựa trên triết lý giáo dục NHÂN BẢN của tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG), chúng tôi đã xây dựng chương trình giáo dục với mục tiêu đào tạo nên một thế hệ học sinh đủ 5H, baDựa trên triết lý giáo dục NHÂN BẢN của tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG), chúng tôi đã xây dựng chương trình giáo dục với mục tiêu đào tạo nên một thế hệ học sinh đủ 5H:

Dựa trên triết lý giáo dục NHÂN BẢN của tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG), iSchool xây dựng chương trình giáo dục với mục tiêu đào tạo nên một thế hệ học sinh đủ 5H, bao gồm:

 Triết lý Giáo dục Nhân bản của Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG)

Chương trình Giáo dục Tiểu học iSchool:

  • Theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, chú trọng môn Toán và Tiếng Việt, đảm bảo học sinh đọc thông, viết thạo và sử dụng thành thạo các phép tính cơ bản.

Chương trình theo khung của Bộ GD&ĐT, chú trọng Toán và Tiếng Việt

  • iSchool xây dựng chương trình bán trú 02 buổi/ngày, đảm bảo sự phát triển toàn diện cho học sinh thông qua: các hoạt động thể dục thể thao, nghệ thuật; các hoạt động học tập kỹ năng lồng ghép trong từng bài giảng kiến thức; các hoạt động học tập theo chủ đề, học theo dự án, v.v…

Học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, nghệ thuật

  • Đặc biệt, với mô hình “Lớp học không vách ngăn”, học sinh được trải nghiệm môi trường bên ngoài lớp học qua các chuyến tham quan dã ngoại, trải nghiệm sáng tạo; tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động khoa học; tham gia các hoạt động xã hội, v.v...

Mô hình "Lớp học không vách ngăn", tự do trải nghiệm môi trường bên ngoài lớp học

dang ky tham quan iSchool