Khung thời gian - Hoạt động 1 ngày

Trên nền tảng chương trình khung của Bộ GD&ĐT Việt Nam, iSchool xây dựng chương trình khung bậc tiểu học chú trọng tăng cường thời lượng các môn Toán, Khoa học, Đạo đức đối với chương trình Tiếng Việt và tăng 10 tiết Tiếng Anh. 

dang ky tham quan iSchool