Phương pháp giảng dạy

Với niềm tin “Con người làm nên tất cả, giáo dục tạo nên con người”, đội ngũ giáo viên hệ thống trường Hội nhập Quốc tế iSchool đặc biệt chú trọng việc ứng dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến, cập nhật liên tục giáo án, bài giảng, nhằm giúp học sinh tự khám phá làm chủ tri thức bằng tư duy độc lập, sáng tạo.
Học sinh tích cực tương tác với giáo viên trong giờ học 
Những phương pháp giáo dục tiên tiến đang được triển khai ứng dụng tại iSchool:
* Phương pháp Giáo dục ITL©:
- Phương pháp Giáo dục ITL© (iSchool Teaching & Learning) là phương pháp độc quyền được Viện nghiên cứu Giáo dục - Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM tư vấn, phát triển trên cơ sở định hướng của các chuyên gia Giáo dục Hoa Kỳ.
- Phương pháp Giáo dục ITL© mang đến cho người học một môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện với 3 nội dung:
  • Phương pháp Dạy - Học tích cực : ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, với nhiều phương pháp, kỹ thuật được kết hợp linh hoạt cùng nhiều hoạt động học tập phong phú như: học nhóm, học qua dự án...
  • Kỷ luật tích cực: Cải thiện mối quan hệ hai chiều giữa Thầy- Trò. Giúp học sinh có cách xử sự tốt, tăng ý thức tự kỷ luật, có lòng tự trọng, có tinh thần trách nhiệm và cải thiện các mối quan hệ bạn bè, gia đình và xã hội.
  • Đánh giá học sinh tích cực: thông qua sự ghi nhận, khen ngợi và động viên bằng sự tiến bộ, khuyến khích sự nỗ lực của học sinh, tránh áp lực tâm lý, từ đó giúp học sinh tiếp nhận kiến thức một cách hiệu quả.

Một giờ học theo phương pháp Giáo dục ITL©
 Phương pháp Tiếp cận dự án:
- Phương pháp Tiếp cận dự án là phương pháp yêu cầu học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập phức hợp, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành nhằm tạo ra các sản phẩm có thể thuyết trình trước nhiều người. Phương pháp này bắt buộc học sinh tự thực hiện toàn bộ quá trình học tập, từ việc xác định mục đích, lập kế họach, đến việc thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện.
- Tùy theo độ tuổi mà có thể đặt ra các yêu cầu cao thấp khác nhau.
- Đối với bậc Tiểu học, học sinh iSchool được tiếp cận phương pháp dạy học theo dự án để phát huy tối đa khả năng sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm. Đây là những kỹ năng cần có của công dân thế hệ tương lai.
Học sinh thảo luận nhóm trong dự án liên môn Địa - Hóa - Sinh về vấn đề Xâm nhập mặn miền Tây Nam Bộ
* Mô hình "Trò tìm thầy" :
- Mô hình “Trò tìm thầy” được iSchool xây dựng từ khái niệm Homeroom Teacher của các trường trung học Hoa Kỳ. Thay đổi lớn nhất khi ứng dụng Trò tìm thầy đó là học sinh sẽ chuyển từ thế “bị động” sang “chủ động”, giúp cho học sinh tránh sự nhàm chán khi phải ngồi cả ngày trong lớp, đợi giáo viên vào lớp khi đổi môn học. Cứ kết thúc một tiết học, các em lại được đứng dậy, xếp hàng ngay ngắn, di chuyển bên tay phải và tìm đến với lớp học tiếp theo. Một ưu điểm quan trọng nữa là giáo viên có không gian riêng để bài trí theo chủ đề của môn học, có thời gian đầu tư bài giảng để nâng cao hiệu quả tiết học.
Học sinh di chuyển theo mô hình "Trò tìm thầy"
Hệ thống iSchool áp dụng Phương pháp Giáo dục ITL© (iSchool Teaching & Learning) được Viện Nghiên cứu Giáo dục - trường Đại học Sư Phạm TP.HCM tư vấn, phát triển trên cơ sở định hướng của các chuyên gia giáo dục Hoa Kỳ. ITL© độc quyền giảng dạy duy nhất tại hệ thống iSchool.Phương pháp Giáo dục ITL© mang đến cho người học một môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện với 3 nội dung:
Phương pháp dạy - học tích cực: ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, với nhiều phương pháp, kỹ thuật được kết hợp linh hoạt cùng nhiều hoạt động học tập phong phú như: học nhóm, học qua dự án...
Kỷ luật tích cực: Cải thiện mối quan hệ hai chiều giữa Thầy - Trò. Giúp học sinh có cách xử sự tốt, tăng ý thức tự kỷ luật, có lòng tự trọng, có tinh thần trách nhiệm và cải thiện các mối quan hệ bạn bè, gia đình và xã hội.
Đánh giá học sinh tích cực: thông qua sự ghi nhận, khen ngợi và động viên bằng sự tiến bộ, khuyến khích sự nỗ lực của học sinh, tránh áp lực tâm lý, từ đó giúp học sinh tiếp nhận kiến thức một cách hiệu quả.
- Phương pháp Giáo dục ITL©: học sinh sẽ suy nghĩ nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn; giáo viên chủ động, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, giờ học linh động. Phương pháp này đóng vai trò lõi với 3 yếu tố chính:
TỔ CHỨC GIỜ HỌC: Theo dự án, theo nhóm Linh động, giảm lý thuyết, tăng thực hành Phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.
VAI TRÒ CỦA HỌC SINH: Yêu thích việc học. Chủ động lập kế hoạch học tập. Nghiên cứu bài trước khi đến lớp.
VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN: Chủ động, sáng tạo. Ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo. Tạo môi trường thử thách, hướng đến người họcHệ thống iSchool áp dụng Phương pháp Giáo dục ITL© (iSchool Teaching & Learning) được Viện Nghiên cứu Giáo dục - trường Đại học Sư Phạm TP.HCM tư vấn, phát triển trên cơ sở định hướng của các chuyên gia giáo dục Hoa Kỳ. ITL© độc quyền giảng dạy duy nhất tại hệ thống iSchool.Phương pháp Giáo dục ITL© mang đến cho người học một môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện với 3 nội dung:Phương pháp dạy - học tích cực: ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, với nhiều phương pháp, kỹ thuật được kết hợp linh hoạt cùng nhiều hoạt động học tập phong phú như: học nhóm, học qua dự án...Kỷ luật tích cực: Cải thiện mối quan hệ hai chiều giữa Thầy - Trò. Giúp học sinh có cách xử sự tốt, tăng ý thức tự kỷ luật, có lòng tự trọng, có tinh thần trách nhiệm và cải thiện các mối quan hệ bạn bè, gia đình và xã hội.Đánh giá học sinh tích cực: thông qua sự ghi nhận, khen ngợi và động viên bằng sự tiến bộ, khuyến khích sự nỗ lực của học sinh, tránh áp lực tâm lý, từ đó giúp học sinh tiếp nhận kiến thức một cách hiệu quả.- Phương pháp Giáo dục ITL©: học sinh sẽ suy nghĩ nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn; giáo viên chủ động, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, giờ học linh động. Phương pháp này đóng vai trò lõi với 3 yếu tố chính:TỔ CHỨC GIỜ HỌC: Theo dự án, theo nhóm Linh động, giảm lý thuyết, tăng thực hành Phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.VAI TRÒ CỦA HỌC SINH: Yêu thích việc học. Chủ động lập kế hoạch học tập. Nghiên cứu bài trước khi đến lớp.VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN: Chủ động, sáng tạo. Ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo. Tạo môi trường thử thách, hướng đến người học.
dang ky tham quan iSchool