Chương trình Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT)

Bộ môn ICT (viết tắt của cụm từ Information and Communication Technologies) được giảng dạy trong nhà trường được hiểu là Việc Dạy và Học sử dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Tại iSchool, bộ môn ICT được giảng dạy chính thức đối với tất cả các khối lớp. Nội dung cơ bản của chương trình như sau:

dang ky tham quan iSchool