Chương trình Kỹ năng sống - Giá trị sống

Thông qua chương trình giáo dục Kỹ năng sống - Giá trị sống, học sinh được trang bị tư duy nhận thức về các giá trị đạo đức và rèn luyện những kỹ năng quan trọng để các em học tập hiệu quả và vượt qua các thử thách trong cuộc sống.

Học sinh còn được quan tâm phát triển trí tuệ cảm xúc và thông minh xã hội thông qua các bài giảng được lồng ghép trong các hoạt động hàng ngày, giúp học sinh có một cuộc sống thăng bằng và hạnh phúc
Chương trình giảng dạy cụ thể:
iSchool đặc biệt triển khai Chương trình giáo dục Âm nhạc và Thể thao chuyên sâu.
04 tiết học chính khóa/ tuần
Hoạt động Câu lạc bộ
Hoạt động Ngoại khóa và Sự kiện

Thông qua chương trình giáo dục Kỹ năng sống - Giá trị sống, học sinh được trang bị tư duy nhận thức về các giá trị đạo đức và rèn luyện những kỹ năng quan trọng để các em học tập hiệu quả và vượt qua các thử thách trong cuộc sống.

Học sinh còn được quan tâm phát triển trí tuệ cảm xúc và thông minh xã hội thông qua các bài giảng được lồng ghép trong các hoạt động hàng ngày, giúp học sinh có một cuộc sống thăng bằng và hạnh phúc

Chương trình giảng dạy cụ thể:

  • iSchool đặc biệt triển khai Chương trình giáo dục Âm nhạc và Thể thao chuyên sâu.
  • 04 tiết học chính khóa/ tuần.
  • Hoạt động Câu lạc bộ 
  • Hoạt động Ngoại khóa và Sự kiện

dang ky tham quan iSchool