iSchool Hà Tĩnh: Giáo dục Tin học ở bậc Mầm non

Giáo dục tin học ở bậc học Mầm non đóng vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ thích ứng và hoà nhập được với xã hội hiện đại, hình thành và phát triển tư duy tin học ban đầu để phục vụ cho việc học tập ở các bậc học tiếp theo.

Nội dung môn Tin học ở bậc học Mầm non là sự hòa trộn của 3 mạch kiến thức với mức độ phù hợp với lứa tuổi, gồm: Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin và ứng dụng, Học vấn số hóa phổ thông.

Trong chương trình học, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các bé sẽ làm quen với các phần mềm như: KidsMouse, Kidsmart (Ngôi nhà Toán học Millie, Ngôi nhà khoa học của Sammy, Happy kid - Hệ thống phần mềm bé học chữ...), và một số trang web như: The color.com, Code.org,…

Thông qua các hoạt động, sẽ góp phần thúc đẩy các kỹ năng liên quan đến việc sử dụng máy tính như: Khả năng xúc giác, thính giác, thị giác và khả năng ngôn ngữ của bé; hình thành năng lực tư duy lập trình thông qua một số trò chơi đơn giản trên máy tính.

Bên cạnh đó, chương trình môn Tin học Mầm non cũng chú trọng đến việc giáo dục sức khỏe cho học sinh trong việc sử dụng máy tính cũng như sử dụng mạng trực tuyến một cách an toàn.

Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh

dang ky tham quan iSchool