iSchool Hà Tĩnh: Khối Tiểu học tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm, năm học 2022-2023

Sáng ngày 17/9, khối Tiểu học Trường HNQT iSchool Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm, năm học 2022-2023.

Tại Hội nghị, Quý Phụ huynh đã được lắng nghe những chia sẻ về: Giới thiệu tổng quan về NHG, định hướng lớn và chương trình đào tạo của NHG; Chương trình giáo dục tại iSchool năm học 2022-2023; Chương trình ESL iSchool năm học 2022-2023; Giải đáp một số câu hỏi của phụ huynh.


Kết thúc Hội nghị, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên các bộ môn trao đổi cùng phụ huynh về: Tình hình hoạt động của lớp; phương hướng hoạt động và các tiêu chí phấn đấu; thảo luận - đóng góp ý kiến - biểu quyết chung về các mảng hoạt động hỗ trợ phong trào - học tập - giáo dục đạo đức cho học sinh...

Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh


dang ky tham quan iSchool