Kết quả thi YLE ấn tượng của các iSers nhí trong Kỳ thi Lấy chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế Cambridge

Trong Kỳ thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế Cambridge được tổ chức tại Trường iSchool Hà Tĩnh vừa qua, các iSers đã gặt hái được những thành quả rất đáng tự hào.

Hầu hết các bạn tham gia các hạng mục thi Cambridge Young learners (Starters, Movers và Flyers) đều đạt từ 12 khiên trở lên. Đáng chú ý là 58% các bạn thi lấy chứng chỉ Flyers đạt điểm tối đa 15 khiên, 45% các bạn thi Movers đạt 15 khiên và tỷ lệ ở Starters với 15 khiên tối đa lên tới 81%.

Rất nhiều bạn thi vượt cấp với những kết quả thật ấn tượng, trong đó có 22 bạn lớp 2 tham gia thi Starters đạt 14, 15 khiên; 7 bạn lớp 3 thi Movers đạt từ 12 khiên trở lên. Đặc biệt hơn, bạn Lâm Phong (1A1) tuy chỉ mới học lớp 1 nhưng đã đạt 15 khiên (điểm tối đa chứng chỉ Starters).

Ngoài ra, một số bạn cũng đạt điểm tối đa 15 khiên như: bạn Thiên Ngân (3A4) chứng chỉ Movers; bạn Xuân Tùng và Bảo Linh (4A2) chứng chỉ Flyers; bạn Khôi Nguyên (3A4) chứng chỉ Flyers.

Kết quả này là những quả ngọt ghi nhận những nỗ lực của học sinh và giáo viên Nhà trường trong suốt quá trình học tập, giảng dạy tại ngôi trường iSchool Hà Tĩnh.

Xin chúc mừng tất cả các em!

Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh

dang ky tham quan iSchool