iSCHOOL LONG XUYÊN: CÙNG iSERS LỚP 10 CHUNG TAY “CHỐNG VIRUS – ĐẨY CORONA”

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, số người mắc bệnh và tử vong tiếp tục tăng nhanh trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục được kiểm soát, hạn chế tối đa các trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và phòng chống dịch Covid-19 nói riêng, iSchool Long Xuyên lồng ghép chủ đề Truyền thông “Chống Virus - Đẩy corona” trong tiết học Kỹ năng sống – Giá trị sống.

      Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, số người mắc bệnh và tử vong tiếp tục tăng nhanh trên toàn Thế giới, trong khi chưa có đủ vắc xin phòng bệnh cho toàn bộ người dân, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Tại Việt Nam, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục được kiểm soát, hạn chế tối đa các trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và phòng chống dịch Covid-19 nói riêng, iSchool Long Xuyên lồng ghép chủ đề Truyền thông “Chống Virus - Đẩy corona” trong tiết học Kỹ năng sống – Giá trị sống.

      Tiết học mở đầu với bài báo cáo về “Dịch covid-19” gồm cả phần thuyết trình tiếng Anh và tiếng Việt. 




Các em học sinh thuyết trình về "Dịch Covid-19"

      Tiếp nối bài báo cáo là chuyên mục giới thiệu tranh vẽ Tuyên truyền Phòng chống Dịch Covid-19 do các tài năng họa sĩ của lớp 10A2 sáng tác.

Tranh vẽ về chủ đề "Phòng chống Dịch Covid-19" của iSers lớp 10A2

 

 

 

 

 

 

Các iSers giới thiệu tranh vẽ của mình 

      Tiết học diễn ra rất sinh động với phần thảo luận sôi nổi giữa cô và trò xoay quanh chủ đề “Đẩy lùi Corona” và thực hành hướng dẫn cách phòng bệnh như rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách do chính các iSers lớp 10 thực hiện.



 

 

Các em học sinh cùng cô giáo thảo luận những vấn đề xoay quanh "Đẩy lùi Corona"

 

 

Thực hành thao tác rửa tay đúng cách để phòng bệnh

      Qua tiết học, các em học sinh đã có thêm nhiều hiểu biết liên quan đến “Dịch Covid-19” – vấn đề nóng của toàn thế giới hiện nay, hiểu được tầm quan trọng của việc phòng chống dịch bệnh – đẩy lùi corona. Đặc biệt, bài báo cáo gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt đã giúp cung cấp thêm các kiến thức phòng, chống dịch cho học sinh, khuyến khích các em thực hành hành vi vệ sinh bảo vệ sức khỏe. Bên cạnh đó, việc lồng ghép chủ đề Truyền thông “Chống Virus - Đẩy corona” trong tiết học Kỹ năng sống còn khuyến khích học sinh trở thành người tuyên truyền về ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh tại gia đình, nhà trường và cộng đồng. Đó chính là một trong những mục tiêu dạy học quan trọng tại iSchool Long Xuyên, luôn lồng ghép vấn đề thực tế của xã hội vào trong bài học, giúp các em học sinh nắm bắt được tình hình thực tế của đời sống hằng ngày.

Thúy Vy


dang ky tham quan iSchool