iSchool Nha Trang: Cuộc thi "Vẽ linh vật ngày Tết - Mừng Xuân Nhâm Dần 2022"

Nhằm hướng đến ngày Tết Cổ truyền Việt Nam, tạo không khí hào hứng và sân chơi lành mạnh để học sinh phát huy sự khéo léo, sáng tạo, trường Hội nhập Quốc tế iSchool Nha Trang tổ chức cuộc thi "VẼ LINH VẬT NGÀY TẾT - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022".

  • ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

- Học sinh toàn trường.

- Học sinh tham gia theo nhóm hoặc cá nhân.

- Mỗi cá nhân hoặc đội nhóm chỉ được tham gia 01 tác phẩm.

- Mỗi lớp có ít nhất 01 tác phẩm dự thi.

  • YÊU CẦU TÁC PHẨM DỰ THI:

- Tác phẩm dự thi là tranh vẽ hình con Hổ - linh vật Tết 2022, xung quanh là các họa tiết trang trí thể hiện được nét đặc trưng của ngày Tết. Tranh vẽ toàn tờ giấy, độ phủ màu 100%.

- Tác phẩm được 𝐯𝐞̃ 𝐭𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐀𝟑, 𝐤𝐡𝐨̂̉ 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠, chừa viền 2cm, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐞̃ 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐞̂̀𝐦 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐦𝐚́𝐲 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢.

- Tác phẩm không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào và chưa sử dụng để tham gia cuộc thi khác.

  • NỘP TÁC PHẨM DỰ THI: 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐠𝐨̂́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐚̉𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̣𝐩.

- Tác phẩm gốc nộp tại văn phòng Nhà trường. Người nhận: Cô Tiên.

- Ảnh chụp tác phẩm nộp qua địa chỉ email: tienttt.nhatrang@ischool.edu.vn

𝐇𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐨́𝐭 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚́𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦: 𝟏𝟏𝐠𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟕/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐.

  • ️CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

- Cấp Tiểu học: 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì, 01 Giải Ba và 02 Giải Khuyến Khích.

- Cấp THCS & THPT: 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba và 04 Giải Khuyến Khích

Còn chần chừ gì nữa, hãy cùng bắt tay thực hiện tác phẩm của mình thôi nào iSers ơi!!!!!!!

dang ky tham quan iSchool