iSchool Nha Trang: Thông báo v/v Xét cấp học bổng năm học 2022 - 2023

Nha Trang, ngày 08 tháng 8 năm 2022

 

THÔNG BÁO

(về việc xét cấp học bổng năm học 2022-2023)

 

I. HỌC BỔNG ƯƠM MẦM TÀI NĂNG:

Đối tượng: HS từ lớp 1 đến lớp 12

Điều kiện: Học sinh đạt giải cấp Quốc gia và Quốc tế trong năm học 2021-2022 (Đính kèm chi tiết Danh mục Giải Quốc gia và Quốc tế)

Hồ sơ cần nộp: Đơn xin cấp học bổng theo mẫu + Các loại giấy khen + Giấy chứng nhận đạt giải thưởng (bản sao có công chứng).

II. HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC:

Đối tượng: Học sinh từ lớp 6 đến lớp 11

Điều kiện: Top 3 học sinh có kết quả học tập cuối năm học 2021-2022 cao nhất toàn khối, hạnh kiểm Tốt, học lực Giỏi.

Hồ sơ gồm có: Đơn xin cấp học bổng theo mẫu, thư tự giới thiệu của bản thân (không quá 1.000 từ) có ý kiến của giáo viên chủ nhiệm, các giấy khen và chứng nhận thành tích đính kèm

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Nơi nhận: Bộ phận Tuyển sinh (Cô Minh Thanh)

Hạn chót nộp hồ sơ: Thứ Sáu, ngày 19/08/2022

Lưu ý:

  • Học sinh phải có đầy đủ hồ sơ minh chứng khi nộp đơn xin xét cấp học bổng;
  • Học bổng có giá trị trong năm học 2022-2023;
  • Khi có nhiều chương trình học bổng/giảm giá/ưu đãi thì HS chỉ được chọn một trong các chương trình đó

IV. DANH MỤC GIẢI THƯỞNG/CUỘC THI ÁP DỤNG:

Hệ thống giải thưởng/cuộc thi Quốc gia truyền thống

Hệ thống giải thưởng/cuộc thi Quốc tế truyền thống

Hệ thống giải thưởng/cuộc thi khác

dang ky tham quan iSchool