iSchool Ninh Thuận: Thông báo tuyển sinh NH 2022-2023

Năm học 2022-2023 trường THPT iSchool Ninh Thuận với nhiều đổi mới từ cơ sở vật chất, chương trình học và phương pháp giảng dạy. Nay, iSchool Ninh Thuận thông báo tuyển sinh năm học mới với các chỉ tiêu: tuyển mới 3 lớp đầu cấp và nhận học sinh chuyển từ trường khác ở các cấp, lớp khác.

Năm học 2022-2023 trường THPT iSchool Ninh Thuận với nhiều đổi mới từ cơ sở vật chất, chương trình học và phương pháp giảng dạy. Nay, iSchool Ninh Thuận thông báo tuyển sinh năm học mới với các chỉ tiêu: tuyển mới 3 lớp đầu cấp và nhận học sinh chuyển từ trường khác ở các cấp, lớp khác.

Cụ thể

Lớp 1: tuyển 3 lớp Tiếng Anh chuẩn Cambridge.

Lớp 6: tuyển 3 lớp.

  • 01 lớp 6 chương trình tích hợp Tú tài Mỹ.
  • 02 lớp 6 chương trình Hội nhập Quốc tế.

Lớp 10: tuyển 03 lớp.

  • 01 lớp chương trình Chọn.
  • 02 lớp chương trình hội nhập Quốc tế.

Trong khuôn khổ kế hoạch giảng dạy chương trình giáo dục iSchool NH 2022-2023, hệ thống trường Hội nhập Quốc tế iSchool đẩy mạnh giảng dạy như chương trình MOET; chương trình Hội nhập Quốc tế (HNQT) Tiếng Anh chuẩn Cambrige, chương trình HNQT Kiến tạo Doanh nhân trẻ - Junior Achievement (JA); chương trình HNQT Khoa học máy tính – Computer Seience; chương trình Nhà trường (hoạt động trải nghiệm, các môn ngoài giờ).

Với những điểm mới về chương trình học, iSchool Ninh Thuận cam kết:

  • Các môn học đa dạng, đảm bảo phát triển toàn diện cho học sinh.
  • Chương trình chú trọng phát triển Tiếng Anh hội nhập Quốc tế 12 tiết/tuần với sự hỗ trợ của phần mềm học tập và đánh giá năng lực.
  • Các môn Hội nhập Quốc tế đều có chương trình đạt chuẩn và có đầu ra đạt chứng nhận Quốc tế.
  • Chương trình nhà trường luôn linh động, triển khai thực hiện theo định hướng phối hợp, có sự tham gia của Cha mẹ học sinh.
  • Hoạt động trải nghiệm đa dạng về văn hóa, văn nghệ, thể thao, năng khiếu, kỹ năng, tham quan, dã ngoại, sự kiện,…
  • Chương trình ngoài giờ đáp ứng nhu cầu của học sinh để nâng cao kiến thwucs và kỹ năng.

Trường liên tục tuyển sinh từ lớp 1 đến lớp 12 với các dịch vụ: #nội_trú #bán_trú #xe_đưa_đón.

dang ky tham quan iSchool