Thầy giáo iSchool : Tài năng –Tử tế

“Nhặt được của rơi trả người đánh mất” là một nét đẹp trong phẩm chất đạo đức của mỗi con người. Hành động này sẽ lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, khiến chúng ta luôn tin về những điều tử tế. Chuyện nhặt được của rơi của Thầy giáo Nguyễn Văn Thuấn – giáo viên trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quảng Trị vào những ngày đầu năm khiến chúng ta càng tin tưởng hơn nữa về những nghĩa cử cao đẹp trong xã hội.

 

  Thầy giáo iSchool : Tài năng –Tử tế
  “Nhặt được của rơi trả người đánh mất” là một nét đẹp trong phẩm chất đạo đức của mỗi con người. Hành động này sẽ lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, khiến chúng ta luôn tin về những điều tử tế. Chuyện nhặt được của rơi của Thầy giáo Nguyễn Văn Thuấn – giáo viên trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quảng Trị vào những ngày đầu năm khiến chúng ta càng tin tưởng hơn nữa về những nghĩa cử cao đẹp trong xã hội.
  Ngày 27 tháng 2 năm 2021, trên đường đi làm về, thầy giáo Thuấn đã nhặt được một chiếc lắc tay bằng vàng có giá trị. Ngay sau đó thầy giáo đã mang đồ vật này đến trình báo tại cơ quan công an Phường 5, thành phố Đông Hà để mong tìm lại được chủ nhân đã đánh mất.
Hành động của thầy có giá trị nhân văn và sự lan tỏa về tấm gương tốt. Thầy Thuấn xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.
Ở trường, thầy Thuấn là một giáo viên âm nhạc tài năng đầy nhiệt huyết, được học sinh yêu mến, luôn tích tham gia các hoạt động xã hội. Thầy giáo xứng đáng là một tấm gương mẫu mực về một người thầy Tài năng, tử tế.
dang ky tham quan iSchool