iSchool Quy Nhơn: Hội nghị Phụ huynh lần 1 - năm học 2020 - 2021

Chiều ngày 19/9, Trường iSchool Quy Nhơn đã tổ chức Hội nghị phụ huynh lần 1 năm học 2020 – 2021, nhằm thông tin đến quý phụ huynh kế hoạch năm học 2020 – 2021 và tiếp nhận ý kiến phản hồi, đóng góp từ phía phụ huynh.

Chiều ngày 19/9, Trường iSchool Quy Nhơn đã tổ chức Hội nghị phụ huynh lần 1 năm học 2020 – 2021, nhằm thông tin đến quý phụ huynh kế hoạch năm học 2020 – 2021, tiếp nhận ý kiến phản hồi, đóng góp từ phía phụ huynh và bầu ra Ban Đại diện cha mẹ học sinh ở các lớp nhằm tạo sự đồng thuận giữa phụ huynh và Nhà trường trong năm học mới.

Họp phụ huynh tại lớp 1A3

Họp phụ huynh lớp 1A2

Cũng trong chiều cùng ngày, iSchool Quy Nhơn đã tổ chức Đại hội Đại biểu Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2020 – 2021 nhằm tổng kết kết quả hoạt động của Ban đại diện trong năm học 2019 – 2020 và thông qua kế hoạch hành động trong năm học 2020 – 2021. Trong chương trình Đại hội, Ban Giám hiệu nhà trường đã tiếp nhận ý kiến phản hồi của phụ huynh thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh của các lớp, đồng thời giải đáp thắc mắc và nguyện vọng của phụ huynh.

Đại hội Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2020 - 2021

Đoàn Chủ tịch tổng kết kết quả hoạt động của BĐD trong năm học 2019 - 2020

Phụ huynh đóng góp ý kiến trong chương trình Đại hội

Cuối chương trình, Đại hội cũng đã thống nhất danh sách Ban Đại diện cha mẹ học sinh của trường gồm 6 thành viên và ông Võ Huy Hùng là tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban Đại diện Cha mẹ học sinh Trường iSchool Quy Nhơn năm học 2020 – 2021.

 

TRẦN ĐỨC DANH

dang ky tham quan iSchool