iSchool Quy Nhơn: iSchool Quy Nhơn nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Nhằm công nhận vai trò to lớn của các doanh nhân trong việc phát triển đất nước theo tinh thần bức thư của Bác Hồ gửi Bộ Công Thương Việt Nam vào 13/10/1945, ngày 13/10/2004, Chính phủ đã quyết định chọn ngày 13/10 hằng năm làm ngày Doanh Nhân Việt Nam. Ngày doanh nhân Việt Nam mang ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc khẳng định vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ doanh nhân cũng như các doanh nghiệp trên con đường phát triển đất nước, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà, đưa đất nước sánh vai các cường quốc khác trên thế giới.

Nhằm công nhận vai trò to lớn của các doanh nhân trong việc phát triển đất nước theo tinh thần bức thư của Bác Hồ gửi Bộ Công Thương Việt Nam vào 13/10/1945, ngày 13/10/2004, Chính phủ đã quyết định chọn ngày 13/10 hằng năm làm ngày Doanh Nhân Việt Nam. Ngày doanh nhân Việt Nam mang ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc khẳng định vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ doanh nhân cũng như các doanh nghiệp trên con đường phát triển đất nước, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà, đưa đất nước sánh vai các cường quốc khác trên thế giới.

Nằm trong các hoạt động chào mừng 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, trường iSchool Quy Nhơn đã phối hợp với Hội Doanh nhân tỉnh Bình Định tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm tại khách sạn Hải Âu. Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo các Sở Ban Ngành của Tình, Thành phố cùng gần 100 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp trong tỉnh như Ngân hàng Quân Đội, Mitsubishi, Viettel, PV Com Bbank, Nam Á Bank, An Phú Thịnh, ... và iSchool Quy Nhơn. Đây là dịp để các doanh nhân, doanh nghiệp cùng gặp gỡ và ôn lại truyền thông của Doanh nhân Việt Nam, giao lưu, chỉa sẻ kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh và cùng nhau đưa ra những biện pháp giáo dục, đào tạo nên một thế hệ doanh nhân tương lai của đất nước. Cũng trong dịp này, thầy Nguyễn Đức Vinh - Hiệu trưởng trường iSchool Quy Nhơn đã vinh dự đại diện cho tập thể CBGVNV iSchool Quy Nhơn nhận bằng khen của chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng và phát triển Hội doanh nhân Doanh nghiệp tỉnh Bình Định.
Với sự ghi nhận đó, iSchool Quy Nhơn sẽ không ngừng nổ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng giáo dục tại trường và đưa mô hình giáo dục tiên tiến của iSchool tiếp cận được với nhiều học sinh hơn, giúp các em vững vàng, tự tin khi bước ra thế giới và làm chủ nước nhà.

Nằm trong các hoạt động chào mừng 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, trường iSchool Quy Nhơn đã phối hợp với Hội Doanh nhân tỉnh Bình Định tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm tại khách sạn Hải Âu. Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo các Sở Ban Ngành của Tình, Thành phố cùng gần 100 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp trong tỉnh như Ngân hàng Quân Đội, Mitsubishi, Viettel, PV Com Bbank, Nam Á Bank, An Phú Thịnh, ... và iSchool Quy Nhơn. Đây là dịp để các doanh nhân, doanh nghiệp cùng gặp gỡ và ôn lại truyền thống của Doanh nhân Việt Nam, giao lưu, chỉa sẻ kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh và cùng nhau đưa ra những biện pháp giáo dục, đào tạo nên một thế hệ doanh nhân tương lai của đất nước. Cũng trong dịp này, thầy Nguyễn Đức Vinh - Hiệu trưởng trường iSchool Quy Nhơn đã vinh dự đại diện cho tập thể CBGVNV iSchool Quy Nhơn nhận bằng khen của chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng và phát triển Hội doanh nhân Doanh nghiệp tỉnh Bình Định.

QUảng cảnh buổi Lễ kỷ niệm

Thầy Nguyễn Đức Vinh - Hiệu trưởng iSchool Quy Nhơn đại diện cho Trường nhận Bằng khen tại buổi Lễ

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Bằng khen của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam


Với sự ghi nhận đó, iSchool Quy Nhơn sẽ không ngừng nổ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng giáo dục tại trường và đưa mô hình giáo dục tiên tiến của iSchool tiếp cận được với nhiều học sinh hơn, giúp các em vững vàng, tự tin khi bước ra thế giới và làm chủ nước nhà.

dang ky tham quan iSchool