iSchool Quy Nhơn: LỄ BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Chiều ngày 24/5/2022, Công ty iSchool phối hợp với trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn tổ chức buổi lễ Công bố Quyết định Bổ nhiệm  cho Cô Đoàn Thị Song Hà - Phó Hiệu Trưởng Tiểu học Trường Liên cấp Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn đến toàn thể cán bộ nhân viên và giáo viên toàn trường bằng hình thức kết hợp online và offline.

Tham dự buổi lễ có Bà Trần Thy Dạ Thảo - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp công ty iSchool, thầy Nguyễn Đức Vinh - Hiệu trưởng trường iSchool Quy Nhơn.Trong chương trình, Bà Trần Thy Dạ Thảo đã thay mặt BGĐ CTy iSchool đọc quyết định bổ nhiệm cô Đoàn Thị Song Hà giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Tiểu học trường Liên cấp Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn, thầy Nguyễn Đức Vinh đã thay mặt BGĐ Cty trao quyết định và phát biểu chúc mừng cô. Xin chúc mừng cô Đoàn Thị Song Hà và chúc cô sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Thầy Nguyễn Đức Vinh - Hiệu trưởng nhà trường trao quyết định cho cô Đoàn Thị Song Hà

Giáo viên Tổ Tiểu học cùng chúc mừng cô Đoàn Thị Song Hà - Tân PHT Tiểu học iSchool Quy Nhơn

TRẦN ĐỨC DANH

dang ky tham quan iSchool