iSchool Sóc Trăng - Tuyển sinh lớp 1 đến lớp 12 năm học 2020 - 2021

Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Sóc Trăng là một trong 14 cơ sở thuộc Hệ thống trường Hội nhập Quốc tế iSchool, thuộc Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng - Hệ sinh thái giáo dục quốc tế hoàn chỉnh từ mầm non đến tiến sĩ.  Hình thành và hoạt động từ năm 2012, iSchool Sóc Trăng sớm đã khẳng định vị thế của một ngôi trường Hội nhập quốc tế duy nhất và hiện đại tại địa phương. 

dang ky tham quan iSchool