CHÚC MỪNG iSCHOOL LONG AN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Long An, một thành viên của Hệ thống Giáo dục Nguyễn Hoàng, chính thức được công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, khẳng định chất lượng và điều kiện giáo dục của nhà trường. Hiện nay, iSchool Long An cũng là trường liên cấp ngoài công lập đầu tiên tại tỉnh Long An đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Long An, một thành viên của Hệ thống Giáo dục Nguyễn Hoàng, chính thức được công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, khẳng định chất lượng và điều kiện giáo dục của nhà trường. Hiện nay, iSchool Long An cũng là trường liên cấp ngoài công lập đầu tiên tại tỉnh Long An đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

 


 Chúc mừng iSchool Long An đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Từ 16/03/2021 đến 19/03/2021, iSchool Long An đã tiếp Đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục & Đào tạo Long An xuống làm việc tại trường, tiến hành khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức: nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu, minh chứng do nhà trường cung cấp; xem xét cơ sở vật chất, trang thiết bị, hoạt động của nhà trường; gặp gỡ phỏng vấn cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh của trường, … Đoàn đã ghi nhận, đánh giá và nhận xét các mặt hoạt động của iSchool Long An theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22 tháng 08 năm 2018 về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường liên cấp. Dựa trên cơ sở đó, Đoàn đánh giá ngoài nêu ra những điểm mạnh, hạn chế cụ thể và đưa ra những tư vấn cho nhà trường nhằm cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục.

 

Một lớp học tại iSchool Long An

Để đạt được kết quả này, trong suốt 02 năm học 2019 – 2020 và 2020 – 2021 thầy, trò iSchool Long An đã cùng nhau kiên trì phấn đấu, không ngừng phát triển và hoàn thiện nhà trường, đáp ứng đầy đủ 5 tiêu chuẩn về chất lượng, bao gồm: (1) Tổ chức và quản lý nhà trường; (2) Cán bộ quản lý, Giáo viên, Nhân viên & Học sinh; (3) Cơ sở vật chất & Trang thiết bị dạy học; (4) Quan hệ giữa nhà trường gia đình và xã hội; (5) Hoạt động giáo dục và Kết quả giáo dục.

 

Một góc sân trường iSchool Long An

Bắt đầu từ tháng 9/2019 nhà trường đã được Ban ĐBCLGD thuộc Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) tư vấn, giám sát và hỗ trợ sát sao trong công tác Tự đánh giá. Cuối tháng 9/2020 nhà trường đã hoàn tất báo cáo TĐG và sau đó trong tháng 10/2020 nhà trường đã được Đoàn Đánh giá ngoài nội bộ do Tập đoàn tổ chức đến đánh giá.

 

Môt tiết học trải nghiệm của thầy và trò iSchool Long An

Chúc mừng iSchool Long An với kết quả đáng tự hào này, đây sẽ là nguồn động lực lớn lao để nhà trường tiến xa hơn nữa trong năm học tới!

dang ky tham quan iSchool