Buổi gặp gỡ giữa iSCHOOL và trường College of Staten Island, thuộc ĐH Tổng hợp New York

Buổi gặp gỡ giữa iSCHOOL và trường College of Staten Island, thuộc ĐH Tổng hợp New York.

Trong buổi gặp gỡ này, lãnh đạo hai trường thảo luận về các vấn đề sau:

  • iSCHOOL trở thành đại diện tuyển sinh cho trường College of Staten Island  tại Việt Nam.
  • Xây dựng các chương trình giao lưu cho Giáo viên, Sinh viên giữa College of Staten Island & hệ thống trường chất lượng cao iSCHOOL.
  • Hỗ trợ cung cấp giáo viên nước ngoài cho hệ thống trường chất lượng cao iSCHOOL.

Dưới đây là hình ảnh lãnh đạo hai trường tại buổi làm việc

Kết thúc buổi làm việc hai bên nhất trí sẽ triển khai thực hiện các nội dung đã thảo luận ở trên trong năm 2010.

 

PR team

dang ky tham quan iSchool