LÀM VIỆC TẠI iSCHOOL

LƯƠNG

Hệ thống bậc lương được xây dựng chuyên nghiệp, cạnh tranh theo năng lực cá nhân và hiệu quả công việc.

THƯỞNG

Chính sách thưởng lương KPI theo năng lực cá nhân và nhiều giải thưởng – danh hiệu cá nhân cao quý.

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

Đảm bảo mọi quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật và nhiều chính sách an sinh khác.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Cổ vũ các giá trị tôn trọng, trách nhiệm và sáng tạo; Bất kể ý kiến nào cũng được lắng nghe và ghi nhận.

dang ky tham quan iSchool